top of page

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAUNY 

 1. Z sauny mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe. 

 2. Zakazuje się wstępu osobom znajdujących się pod wpływem alkoholu lub innego podobnie działającego środka.

 3. Nie należy korzystać z sauny samemu. W trakcie przygotowania oraz po zakończeniu użytkowania sauny, należy przebywać w towarzystwie przynajmniej jednej osoby.

 4. W saunie wymagany jest kostium bawełniany, a przebywanie w niej w stroju innym niż bawełniany może spowodować jego zniszczenie.

 5. Przed wejściem do sauny suchej należy dokładnie umyć ciało i wytrzeć się do sucha.

 6. W saunie suchej należy używać ręcznika do sauny w celu uniknięcia bezpośredniego kontaktu ciała z powierzchnią drewnianą oraz pozostawić obuwie basenowe przed drzwiami do sauny.

 7. W saunie może przebywać jednocześnie max.6 osób.

 8. Zabrania się:

  1. Wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych oraz wszelkich urządzeń służących do rejestrowania obrazu lub dźwięku

  2. Wchodzenia na elementy konstrukcyjne sauny nieprzeznaczone do tego celu

  3. Niszczenia i uszkadzania wyposażenia

  4. Korzystania z sauny w kolczykach, biżuterii, łańcuszkach, zegarkach, okularach i szkłach kontaktowych.

 9. Z sauny suchej nie mogą korzystać osoby:

  1. Cierpiące na jakąkolwiek dolegliwość skórną i inne choroby zgodne z przeciwwskazaniami lekarza

  2. Kobiety w ciąży

  3. Dzieci do lat 16 bez opiekuna.

 10. Ze względów bezpieczeństwa dopuszczalną temperaturą dla ciała w saunie suchej jest 85°C.

 11. Najkorzystniejszym zabiegiem wystarczającym dla organizmu jest dwukrotne wejście do sauny na około 15 min. Dłuższe przebywanie może być niebezpieczne dla zdrowia

 12. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stanu zdrowia pozwalających korzystanie z sauny, należy skontaktować się z lekarzem

 13. Z sauny mogą korzystać wszystkie te osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwskazań do korzystania z niej. Za skutki zdrowotne z przebywania w saunie obiekt “Tatanka” nie ponosi odpowiedzialności.

 14. Zobowiązuje się wszystkich użytkowników do przestrzegania regulaminu, zasad bezpieczeństwa oraz kulturalnego zachowania.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BALI 

 1. Z bali mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe. 

 2. Zakazuje się wstępu osobom znajdujących się pod wpływem alkoholu lub innego podobnie działającego środka, a także dzieciom do lat 16 bez opieki dorosłych.

 3. Nie należy korzystać z bali samemu. W trakcie przygotowania, kąpieli, oraz po zakończeniu użytkowania bali należy przebywać w towarzystwie przynajmniej jednej osoby.

 4. W bali wymagany jest strój kąpielowy.

 5. Przed wejściem do bali należy dokładnie umyć ciało i wytrzeć się do sucha.

 6. W saunie lub bali może przebywać jednocześnie max. 6 osób.

 7. W czasie przebywania w saunie nie wolno smarować ciała i twarzy żadnymi kremami.

 8. Zabrania się:

  1. Wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych oraz wszelkich urządzeń służących do rejestrowania obrazu lub dźwięku

  2. Dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych i grzewczych

  3. Wchodzenia na elementy konstrukcyjne sauny nieprzeznaczone do tego celu

  4. Niszczenia i uszkadzania wyposażenia

  5. Korzystania z bali w kolczykach, biżuterii, łańcuszkach, zegarkach, okularach i szkłach kontaktowych.

 9. Z bali  nie mogą korzystać osoby:

  1. Cierpiące na jakąkolwiek dolegliwość skórną i inne choroby zgodne z przeciwwskazaniami lekarza

  2. Kobiety w ciąży

  3. Dzieci do lat 16 bez opiekuna.

 10. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stanu zdrowia pozwalających korzystanie z sauny, należy skontaktować się z lekarzem.

 11. Z bali mogą korzystać wszystkie te osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwskazań do korzystania z niej. Za skutki zdrowotne z przebywania w saunie obiekt “Tatanka” nie ponosi odpowiedzialności.

 12. Zobowiązuje się wszystkich użytkowników do przestrzegania regulaminu, zasad bezpieczeństwa oraz kulturalnego zachowania.

bottom of page